Bahasa indonesia-nya kata: nyadur (Bahasa Jawa)


Berikut terjemahan dari kata nyadur:

Bahasa Indonesia-nya kata nyadur: menyepuh
Terjemahan bahasa jawa lainnya:

nyadukaramerayu
nyadranupacara kirim sedekah untuk arwah
nyadonimelayani
nyadhurmenyepuh
nyadhangmeminta
nyadatakemengucapkan syahadat
nyacadmencela
nyabutmencabut
nyabukmemakai sabuk
nyabinbersawah
nyabdanibersabda
nyabarimenyabarkan diri
nyababakemenyebabkan
nyabamenyambangi
nyasilahkan
nyaenimemperlakukan dengan baik
nyagerakemenentukan
nyagirkokoh
nyaguhimenyanggupi
nyahsilakan
nyaiwanita tua
nyajekakemenyajikan
nyakarepmembiarkan
nyakepmemenuhi
nyakitimenyakiti
nyakotmenggigit
nyakramenduga
nyakra bawamengira
nyakra manggilinganberputar
nyakra wartimengayomi dunia

Cari terjemahan bahasa jawa lainnya di Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap