Bahasa indonesia-nya kata: nyadran (Bahasa Jawa)


Berikut terjemahan dari kata nyadran:

Bahasa Indonesia-nya kata nyadran: upacara kirim sedekah untuk arwah
Terjemahan bahasa jawa lainnya:

nyadonimelayani
nyadhurmenyepuh
nyadhangmeminta
nyadatakemengucapkan syahadat
nyacadmencela
nyabutmencabut
nyabukmemakai sabuk
nyabinbersawah
nyabdanibersabda
nyabarimenyabarkan diri
nyababakemenyebabkan
nyabamenyambangi
nyasilahkan
nuwun sewupermisi
nuwunmohon
nyadukaramerayu
nyadurmenyepuh
nyaenimemperlakukan dengan baik
nyagerakemenentukan
nyagirkokoh
nyaguhimenyanggupi
nyahsilakan
nyaiwanita tua
nyajekakemenyajikan
nyakarepmembiarkan
nyakepmemenuhi
nyakitimenyakiti
nyakotmenggigit
nyakramenduga
nyakra bawamengira

Cari terjemahan bahasa jawa lainnya di Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap