Bahasa indonesia-nya kata: rinjing (Bahasa Jawa)


Berikut terjemahan dari kata rinjing:

Bahasa Indonesia-nya kata rinjing: wadah yang terbuat dari anyaman bambu
Terjemahan bahasa jawa lainnya:

karingkustertangkap
diringkusditangkap
ngringkusmenangkap
ringkustangkap
diringkukdidekam
ngringkukmendekam
ringkukdekam, lingkarkan badan
ringkihmudah rusak
karingkesteringkas
diringkesdiringkas
ngringkesmeringkas
ringkesringkas
ringinberingin
karindhikanterlalu pelan
dirindhikakedipelankan
kranjangwadah yang terbuat dari anyaman bambu
rintanghalang
ngrintangimenghalangi
dirintangidihalangi
rintanganhalangan
ripahmakmur
ripakpicik
riptabuat
ciptabuat
ngriptamembat
diriptadibuat
ripumusuh
ririhpelan (suara)
ngririhakememelankan
diririhakedipelankan

Cari terjemahan bahasa jawa lainnya di Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap