Bahasa indonesia-nya kata: ngeyar (Bahasa Jawa)


Berikut terjemahan dari kata ngeyar:

Bahasa Indonesia-nya kata ngeyar: mencabik-cabik
Terjemahan bahasa jawa lainnya:

ngeyapmenghadap
ngeyanimenafkahi
ngeyam-eyamsangat berharap
ngeyak-ngeyukmengerjakan lebih dari satu pekerjaan
ngeyakimenyaring
ngeyah-ngeyuhmengerjakan dua pekerjaan dalam satu waktu
ngeyasengsara
ngewur-ewurmengabur-abur
ngewuninganimengetahui
wishudaorang kecil naik derajat
ngewulamenghamba ngewula
ngewu gawarmengira
ngewut-ewutmencerai berai
ngewu-ewuberkata bohong
ngewruhimengetahui
ngeyasmeracuni
ngeyatimemulai
ngeyawaraomong kosong
ngeyem-eyemmenenteramkan
ngeyerberdiri tegak
ngeyomberlindung
ngeyumenjadi kayu
ngeyubagyamenyambut
ngeyub-ayubberlindung
ngeyuhmengayuh
ngeyukambil semua
ngeyumimengayomi
ngeyunmengharap
ngeyur-ayurkecil tinggi
ngeyuwalakakemencela

Cari terjemahan bahasa jawa lainnya di Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap