Bahasa indonesia-nya kata: ngakeh (Bahasa Jawa)


Berikut terjemahan dari kata ngakeh:

Bahasa Indonesia-nya kata ngakeh: memperbanyak
Terjemahan bahasa jawa lainnya:

ngakasaangkasa
ngakal bakalmerintis
ngakalnalar
ngakakterbahak
ngakahiserakah
ngakmembuka
ngajurmenghancurkan
ngajrihimenakutkan
ngajogakememajukan
ngaji mumpungmumpung
ngajimengaji
ngajerramah
ngajeng-ajengmengharap
ngajenimenghormati
ngajengdepan
engakenmenyuruh
ngakepmendekap
nga keratakhirat
ngakikmenjadi akik
ngakonmenyuruh
ngakumengaku
ngalabimengambil
ngalahimengalah
ngalakakemengolok
ngalalakemenghalalkan
ngalamalam
ngalamatfirasat
ngalangmelintang
ngalang sapisankesalahan pertama
ngalang-alangimenghalangi

Cari terjemahan bahasa jawa lainnya di Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap